Geisha Poster

Kimono fashion show in Kyoto
GEISHA